Kjøpsvilkår

Smarthest tilbyr rask levering og har varene på eget lager. Vi vet at du ønsker varen fort, og sender bestillinger enten samme dag, dagen etter eller senest to dager etter bestilling. Unntaket er ferier, dette blir opplyst på websiden og på Facebook siden vår. Vi bruker Posten, med deres betingelser og leveringstider. Haster det? Posten tilbyr frakt over natt til de fleste urbane steder mot et tillegg. Ta kontakt, så kan vi ordne det. Fri frakt over ordre på kr. 2.000,- ellers er satsen kr. 140,-

Vi ønsker en hyggelig kjøpsopplevelse, og handelen er ikke avsluttet før du er fornøyd.

Betingelser

Smarthest anbefaler at du som kjøper setter deg godt inn i kjøpsbetingelsene da både kjøperens rettigheter og forpliktelser blir beskrevet her.

Generelt

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selger:

SMARTHEST HANSKI
Knatrebakkveien 23
1825 TOMTER
Org.: 912 551 369

 

Kjøper er den person som foretar bestillingen, og kjøperen må være over 18 år.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, er oppgitt i norske kroner (NOK), og inkluderer merverdiavgift. Unntaket fra momsen er bøker som selges momsfritt. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.)

Det er ingen minimumsbestilling for at ordren skal behandles.

Endring i priser grunnet økte råvarepriser, valutaendringer etc. vil bli fortløpende oppdatert på nettsiden. Selgeren tar forbehold om feilprising på sine produkter.

Frakt

Frakt er  kr. 140,- for bestillinger under kr. 2.000,- og vi har fri frakt ved bestillinger over kr. 2.000,- Varer sendes med Posten og leveres enten på ditt nærmeste hentested eller i postkassen. 

Avtaleinngåelse

Det er enkelt å handle hesteutstyr hos Smarthest Hanski. Så snart kjøperen har sendt sin bestilling via nettbutikken, vil kjøperen motta en ordrebekreftelse via e-post. Selgerens målsetning er å ekspedere kjøperens bestilling i løpet av 24 timer. Kjøperen kan selvfølgelig også bestille varer hos selgeren på telefon eller via e-post, men da er det kun forhåndsbetaling som er mulig. Det er forbudt å bestille varer til andre enn seg selv, med mindre dette er klarert med mottaker.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Kjøperen mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Har kjøperen valgt å hente varen på selgerens utsalgssted, holdes varen av i 4 dager etter bestilling. Avtale om henting må gjøres snarest etter bestilling.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen. Kjøperens kort blir ikke belastet før varene sendes fra selgerens butikk, pengene blir kun reservert på kjøpstidspunktet. 

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Alternativt til kortbetaling kan både Vipps og eventuelt kontooverføring velges. Ved kontooverføring har kjøperen 4 dager på å betale ordren. Etter det ansees kjøpet for annulert, og varen legges tilbake i butikken. Ordrebeløp innbetales til konto nr 1207.06.01794 Når beløpet er registrert vil varene sendes kunden. Husk å føre på ordre ID på betalingen. 

Skal varer hentes i butikk avtales dette fortløpende, og varer holdes av i 4 dager her også før ordren annuleres, og varer legges tilbake i butikken. Varer kan betales i butikk via Vipps eller kortautomat. 

Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen eller e-post som følger med ordrebekreftelse, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.

Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Hos Smarthest Hanski mottar du angreskjema sammen med ordrebekreftelse på ordren via e-post.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Kjøperen skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til selgeren dersom selgeren ikke har tilbudt seg å hente varene.

Dersom kjøperen uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen som selgeren tilbød, skal selgeren likevel ikke betale tilleggskostnadene dette medførte.

Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet. Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt. Dette gjelder ikke når selgeren har tilbudt seg å hente varene.

Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Produkter med angrerett skal altså være uskadd, ligge i sin originale emballasje og ikke bære preg av å ha vært brukt på noen måte. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon. Produkter som er custom made, det vil si preging i lær, justert etter kundens mål eller annet vil ikke ha angrerett. Ved retur av pad, dekken eller produkter prøvd på uten noe under, og som ikke er rengjort for hår ol., vil få et rengjøringsbegyr på kr. 300,-

Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, bøker eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt dersom denne finnes. Det er heller ikke angrerett på spesialbestilte varer som ikke er en del av selgerens normale produktutvalg.

Vær oppmerksom på at dersom en returpakke kjøperen bruker angreretten på ikke kommer frem til selgeren, f.eks. der kjøperen velger å returnere varen som brev uten sporingskode, og dette brevet blir borte, kan den heller ikke kompenseres av selgeren.

Bytte

Dersom kjøperen ønsker å bytte varen han/hun har bestilt, står kjøperen fritt til å gjøre det innen 14 dager etter varens ankomst dersom varen er uskadd, ligger i sin originale emballasje og ikke bærer preg av å ha vært brukt på noen måte. Ikke send varen i retur med postoppkrav, det hentes ikke ut. Kjøperen betaler returporto i tillegg til ny porto ved ny forsendelse. Ta kontakt med selgeren før du returnerer varen for bytte slik at selger og kjøper sammen kan finne ut hva kjøper ønsker i stedet og om den nye varen er på lager. Legg også ved en notis med varen som sier noe om hva kjøper ønsker å bytte til.

Kjøperen kan ikke bytte varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, bøker eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt dersom denne finnes. Det er heller ingen bytterett på spesialbestilte varer, produkter som er custom made, det vil si preging i lær, justert etter kundens mål eller annet etter kundens ønske.

Vær oppmerksom på at dersom en returpakke fra kjøperen ikke kommer frem til selgeren, f.eks. der kjøperen velger å returnere varen som brev uten sporingskode, og dette brevet blir borte, kan den heller ikke kompenseres av selgeren.

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Dersom varen slites eller går i stykker ved feil bruk, eller dersom den ikke behandles slik den burde, eller dersom den slites over en rimelig tidsperiode, er det ikke grunnlag for reklamasjon. Enkelte produkter må sendes produsent for sjekk når det kommer til garantibehandling. Ved slitasje er det avgjørende hvilken kvalitet man burde kunne forvente av varen på grunnlag av veiledende pris og produktinformasjon i nettbutikken. Vi kan desssverre ikke garantere noe ved våre produkter med conchos, stener, paljetter ol pynt. Tips er å sjekke skruer på conchos jevnlig. 

Vær oppmerksom på at dersom en returpakke fra kjøperen ikke kommer frem til selgeren, f.eks. der kjøperen velger å returnere varen som brev uten sporingskode, og dette brevet blir borte, kan den heller ikke kompenseres av selgeren.

Kjøperen bør regne med 2-3 ukers behandlingstid fra selgeren har mottatt returproduktet til kjøperen mottar beskjed om avgjørelse.

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikkekan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller om levering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede varer: Dersom kjøperen unnlater å hente bestilte og tilsendte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 500,-. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg til ekspedering/pakking, emballasje, gebyrer samt frakt tur/retur for å levere varen til kjøperen. Gebyret gjelder pr. utsendt pakke. Uavhentede pakker betraktes ikke som benyttelse av angrefristen.

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt "Kjøperens rettigheter ved forsinkelse" og "Kjøperens rettigheter ved mangel".

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådetfremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. 13) Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

13) Se lov av 01. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).