Hodelag ettøres

Ettøres hodelag med og uten hakerem